mi guia window

Mi Guía

huisstijl

Mi Guía biedt reiki en aroma massages aan. Aangezien handen een belangrijk onderdeel zijn in het uitoefenen hiervan komt dit illustratief terug in het logo ontwerp. De handen omvatten het Mi Guía (Spaans voor mijn gids), waardoor deze als het ware in het hart staan. De kleuren en typografie zijn rustig gehouden om een sereen beeld te vormen. Daarnaast is het streepje van de í gevormd tot druppel als referentie naar de essentiële oliën die gebruikt worden tijdens aroma massages.

Mi Guía offers reiki and aroma massages. Since hands are an important part in exercising this, this is illustrated in the logo design. The hands embrace Mi Guía (Spanish for my guide), as a result it’s at the heart, as it were. The colors and typography have been kept calm to form a serene image. In addition, the dash of the í is formed into a drop as a reference to the essential oils that are used during aroma massages.

Mi Guía logo
mi guia shirt
Mi Guía card