werkwijze

Jawel, je bent eruit! Je hebt een grandioos idee dat zichtbaar gemaakt moet worden en het lijkt erop dat ik je daarmee kan helpen. En dan? Mijn werkwijze in het kort:

Koffie of thee?

Ieder project heeft een eigen plan van aanpak nodig. Laten we eerst kennismaken zodat ik alles over je idee te weten kom.

Aan de slag

Zodra we beiden weten wat we van elkaar kunnen verwachten, de offerte goedgekeurd is, ga ik aan de slag met verzamelen van inspiratie. Als we op één lijn zitten qua sfeer en concept kan het ontwerpen beginnen!

Helemaal het einde

Na aantal voorstellen, feedback en correcties komen we uiteindelijk uit op het definitieve ontwerp. Wanneer we allebei helemaal tevreden zijn zorg ik dat alles netjes aangeleverd wordt zodat jij het resultaat trots aan iedereen kan showen!

Klinkt goed of wil je toch nog wat meer weten? Neem vooral contact met me op.

Yes, you got it! You’ve got a great idea that needs to be visualized and it seems that I can help you with that. What’s next? My method in short:

Coffee or tea?

Every project needs its own plan of action. Let’s meet first so that I can find out everything about your idea.

Get started

As soon as we both know what to expect from each other, the quotation is approved, I will start collecting inspiration. When we are on the same page in terms of mood and concept, the designing can begin!

The end

After a number of proposals, feedback and corrections, we ultimately arrive at the final design. When we are both completely satisfied, I ensure that everything is delivered neatly so that you can proudly show the result to everyone!

Sounds good or do you want to know more? Please contact me.