zomerklanken banner

ZomerKlanken festival

huisstijl

ZomerKlanken festival heeft in 2016 een nieuwe locatie en daarom ook een nieuwe look gekregen! ZomerKlanken programmeert muziek, film en theater, en stuurt haar bezoekers op een ontdekkingstocht over het festivalterrein: het gloednieuwe Energieplein in Dordrecht.
Om de meerwaarde van het bij elkaar brengen van verschillende cultuuruitingen te visualiseren heeft ieder onderdeel (muziek, film, theater) een eigen grid met elementen en kunnen deze elementen met elkaar gecombineerd worden. De combinaties van elementen vormen een nieuw geheel en kunnen op verschillende manieren ingezet worden.

ZomerKlanken festival has a new location since 2016 and therefore a new look! ZomerKlanken programs music, film and theater, and sends its visitors on a discovery across the festival area: the brand new Energieplein in Dordrecht.
To visualize the added value of bringing together different cultural expressions, each part (music, film, theater) has its own grid with elements which can be combined. The combinations of elements form a new whole and can be deployed in different ways.